A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Älv De största och bredaste strömmande vattendragen i Finland, Norge och Sverige kallas älvar (i Norden används inte begreppet flod). Det finns inga vedertagna storleksgränser för vad som kan kallas älv. Utmärkande för norska och svenska älvar är att de har områden av kraftiga forsar med mellanliggande sträckor av lugnvatten, medan de finska älvarna har mindre branta fallsträckor.

Älvdämme En sorts kraftverksmagasin, för att lagra vatten. I ett älvdämme hålls vattennivån nästan konstant men flödet ändras.

Älvsjö Där en älv vidgar sig, med en strömfåra i mitten, ligger en älvsjö. Kallas också dialektalt för fjärd (till skillnad från språkbruket i andra delar av landet, där en fjärd ligger vid havets kust).