Manual åtgärdsplanering

Här finns information om hur du använder VISS för att planera och följa åtgärdsarbete.

​På Vattenmyndigheterna.se kan du läsa om åtgärdsplaneringen.

Det finns en manual för åtgärdsplanering i VISS:

2014-01-10-atgardsplanering-i-viss-version-3.2.pdf

och en broschyr:

Atgarder_i_VISS_2014.pdf