Importer och klassningar 20/3

Hur gör du en statusbedömning, klassning i VISS? Hur använder du import-funktionen för att göra bedömningar?

Den här kursen vänder sig till vattenhandläggare som arbetar med vattenförvaltning och som kommer att göra statusbedömningar.