Information och manualer

Foldrar, broschyrer och filmer om VISS och vattenförvaltning.

Informationsmaterial

 Allt om ditt vatten

-En A5-folder på fyra sidor som kortfattat beskriver vad VISS är, hur du söker och lite om vad du kan hitta i VISS.

All about your water - Shortly describes the information in WISE.

 Planering av åtgärder i vatten

- En A5-folder på fyra sidor som kortfattat beskriver planeringsverktyget för åtgärder i vatten, och hur du hittar åtgärder i VISS.

Snabbguider

Hitta ditt vatten - en handledning 

Beskrivning av vattenmyndigheternas_WMS

Använda WMS-tjänster i ArcGIS

Presentationer

Detta material kan du använda som självstudier, eller om du ska hålla en utbildning om VISS. Fler presentationer på olika delar i VISS kommer.

Komma igång - Hitta ditt vatten.pdf

Avancerad_sök_och_hämta_data.pdf

Använda kartan i VISS.pdf

Utbildningsfilmer i VISS

Introduktion 2013 (film)

Karta 2013 (film)

 

VISS
För frågor som rör VISS, kontakta Henrik Lindblom, Joel Jansson eller Martin Fransson.
Växel: 010-223 60 00
 
För frågor som rör kartan i VISS, kontakta
Erik Landgren,
växel: 010-224 40 00 eller
Mathias Cramer,
växel: 010 - 224 90 00
 
E-post till samtliga: viss_support@lansstyrelsen.se

Vattenmyndigheterna har gjort sju filmer om vattenförvaltningen (ca 6-8 min långa). Filmerna ligger på YouTube och öppnas i nya fönster

Bottenfauna

Vattenkemi

Kiselalger

Växtplankton

Makrofyter

Fisk i sjöar

Elfiske