Informationsmaterial

Här kan du enkelt ladda ner och skriva ut foldrar om VISS och åtgärder i VISS.

 Allt om ditt vatten

-En A5-folder på fyra sidor som kortfattat beskriver vad VISS är, hur du söker och lite om vad du kan hitta i VISS.

All about your water - Shortly describes the information in WISE.

 Planering av åtgärder i vatten

- En A5-folder på fyra sidor som kortfattat beskriver planeringsverktyget för åtgärder i vatten, och hur du hittar åtgärder i VISS.

VISS
För frågor som rör VISS, kontakta Lisa Weimann eller Henrik Lindblom. (Martin Fransson är föräldraledig.)  
Växel: 010-223 60 00
 
För frågor som rör kartan i VISS, kontakta
Erik Landgren,
växel: 010-224 40 00 eller
Mathias Cramer,
växel: 010 - 224 90 00
 
E-post till samtliga: viss_support@lansstyrelsen.se