Statusklassning

Statusklassning är en bedömning av hur vattnet mår.

I vattenförvaltningen mäter vi hur bra ett vatten mår genom att göra en bedömning av vattnets status.

Statusklassningens huvuddelar

Sjöar och vattendrag

  • Ekologisk status 
  • Kemisk status 

Grundvatten

  • Kemisk status
  • Kvantitativ status

Kustvatten

  • Ekologisk status 
  • Kemisk status

Statusen ska vara God eller Hög. Den får inte försämras!