Statusklassning

Statusklassning är en bedömning av hur vattnet mår.

I vattenförvaltningen mäter vi hur bra ett vatten mår genom att göra en bedömning av vattnets status.

Vi försöker även bedöma risken för att vi inte klarar av att uppnå kravet att alla vatten ska vara bra 2015. Vi tittar då på vad människan har gjort och gör som kan påverka vattnet negativt. Det kan till exempel handla om förorenade områden, järnvägar, industrier samt olika typer av markanvändning som åkrar och fruktodlingar.

Statusklassningens huvuddelar

Sjöar och vattendrag

  • Ekologisk status 
  • Kemisk status 

Grundvatten

  • Kemisk status
  • Kvantitativ status

Kustvatten

  • Ekologisk status 
  • Kemisk status

Statusen ska vara God eller Hög. Den får inte försämras!