Morfologiska förändringar

Detta miljöproblem handlar om fysisk påverkan i vattenförekomsten.

Är vattenförekomsten fysiskt förändrad så att den förändrats ekologiskt i sin helhet är risken stor att miljömålet inte är uppnått 2015.

Metod att bedöma miljöproblemet

Klassificeringen av miljökvalitetsfaktorn morfologiska förhållanden ger en bild av om vattenförekomsten är rätad, rensad, kanaliserad, invallad eller på annat sätt fysiskt förändrad. Eller att en så stor del av vattenförekomsten är utsatt för denna påverkan att den i sin helhet förändrats ekologiskt.