Hydrologisk och administrativ information

Uppgifter som visar grundläggande geografisk information och identitet av vattenförekomsten hämtas från SMHI:s hydrologiska databas.

Följande uppgifter om vattenförekomsten redovisas under hydrologisk och administrativ information.

Namn

Visningsnamn

Namn enligt SMHI/SGU

Landskod - SE

Myndighet och distriktsindelning

Något av de fem vattendistrikten i Sverige.

Koordinater

I listningen finns, bland annat, angivet fyra olika typer av koordinatangivelser till vattenförekomsten beroende på vilket geografiskt koordinatsystem som du har valt. Dessa koordinatsystem är:

  • Latitude - Longitude
  • SWEREF99 TM Nordlig - SWEREF99 TM Östlig
  • RT 90 2,5 gon V-X - RT 90 2,5 gon V-Y
  • WGS84 Latitud - WGS84 Longitud

Vatteninformation

Vattenkategori, sjö, vattendrag, grundvatten etc.

Area, ytan i kvadratkilometer

Vilket huvud- resp delavrinningsområde som vattenförekomsten tillhör.

Kommuner, de kommuner som berörs av vattenförekomsten.