Åtgärdsprogram för havsmiljön

För att uppnå god miljöstatus i Nordsjön och Östersjön har ett åtgärdsprogram för havsmiljön tagits fram.  

Hela åtgärdsprogrammet finns att hämta här. I VISS listas åtgärderna och det finns länkar till faktablad där varje åtgärd beskrivs.

Åtgärderna i åtgärdsprogrammet ska med start 2016 genomföras av myndigheter och kommuner. 

De flesta åtgärder i programmet är av styrmedelstyp som till exempel vägledningar, utredningar, information och bidrag. Dessa leder direkt eller indirekt till att fysiska åtgärder genomförs.