Så här visas åtgärder i VISS

Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller.

Åtgärden ses på åtgärdens sida. Där visas allt som finns om respektive åtgärd upp. Om det är information om åtgärd hämtad från en annan åtgärdsdatabas finns det även länkar till objektet i aktuell databas.

Den enskilda åtgärden kan sparas som en pdf från sin sida. Åtgärderna visas även på sidorna för de vattens som åtgärderna har effekt på. Det är uppdelat i sammanfattningar beroende på hur effektområdet har angetts, till exempel per vatten, kommun, län eller avrinningsområde.