Åtgärdsfas

Från idé till spett och spade.

Länsstyrelserna har lagt in åtgärder i VISS. Åtgärderna kan vara möjliga, planerade eller genomförda. Åtgärderna kan gå från en idé (möjlig) vidare till övriga stadier för en närmare planering och genomförande.  

Genomförandefasen är den period under vilken aktiva steg tas för att genomföra åtgärden. Det är inte samma sak som åtgärdens livslängd, som är den period som åtgärden har effekt.

Under Genomförd kan även pågående åtgärder hittas och för att se hur långt en åtgärd är genomförd får man titta på start- och slutår för åtgärden.

Än så länge kan inte åtgärder hämtas direkt från alla andra databaser. Det är ett långsiktigt mål att nå dit.