Allmän beskrivning

Detta är en beskrivning av vattenförekomsten. Här finns också länkar till rapporter som är framtagna där vattenförekomsten ingår.

Beskrivningen är en sammanfattning av vattenförekomsten och dess utmärkande egenskaper. Det kan till exempel vara läge, omgivningar, vattenkvalitet - som näringsstatus och färg, omsättningstid, storlek, naturskydd, användning, sällsynta- eller främmande arter med mera.