Beskrivning av innehållet på vattensidorna i VISS

VISS är uppbyggt av olika moduler/avsnitt där de som visas beror på vilket vatten du valt att titta på. I VISS-hjälp finns förklaringar till parametrar, begrepp och termer som används i VISS.

Så söker du efter ditt vatten i VISS

I VISS finns det tre olika sätt att söka informationen om ditt vatten: Sök-knappen, avancerad sökning eller sök via karta.  

Översikt

I VISS inleds alla vatten med allmän beskrivning där en sammanfattning av vattenförekomstens status och dess riskbedömning visas. Här finns också en kartbild som visar vattenförekomstens avgränsning. Om du vill se den fastställda statusbedömningen finns länkar till beslutsdokumenten.

Fler möjligheter med konto

Om du är inloggad (har skapat ett konto) finns det möjligheter att spara egna favoritsökningar och att bidra med information till VISS.

Var uppgifterna hämtas ifrån

Uppgifterna i VISS kommer från en mängd databaser som tillhör olika myndigheter. VISS sköts och utvecklas av Havs- och vattenmyndigheten i samverkan med vattenmyndigheterna och VISS förvaltning.

VISS
För frågor som rör VISS, kontakta Henrik Lindblom, Joel Jansson eller Martin Fransson.
Växel: 010-223 60 00
 
För frågor som rör kartan i VISS, kontakta
Erik Landgren,
växel: 010-224 40 00 eller
Mathias Cramer,
växel: 010 - 224 90 00
 
E-post till samtliga: viss_support@lansstyrelsen.se