Hjälpsystem för VISS-användare

Välkommen till VISS-hjälp. Här hittar du förklaringar till  modulerna i VISS (Vatteninformationsystem Sverige) samt till begrepp och termer inom vattenförvaltningen.

​Vad är VISS?

VISS är ett system för att hantera information om svenska vattenförekomster samt metadata för övervakningsdata utifrån behov hos svensk vattenförvaltning, och rapporteringskrav till EU. Målet med VISS är att denna inte bara ska fungera som stöd för Vattenmyndigheternas rapportering till EU, utan även vara en plattform för samverkan med allmänheten samt skapa en transparens av Vattenmyndigheternas arbete.

Vad är VISS-Hjälp?

VISS-hjälp förklarar termer och begrepp som förekommer i VISS.

Det går att nå informationen från två håll: dels fungerar VISS-hjälpen fristående, information och förklaringar till begrepp kan sökas i webbplatsen, och dels länkas begrepp och termer i VISS till respektive förklaring i VISS-hjälpen.

I VISS-hjälp kan du välja att söka i ordlistan eller gå in under "Detta beskrivs i VISS" och leta i rubrikerna i vänstermenyn.

Länk till VISS

VISS - VattenInformationsSystem Sverige

VISS är en databas med alla Sveriges större sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten. Här finns data om övervakning, miljömål, åtgärder, kartläggning och analys för Sveriges vatten.

www.viss.lansstyrelsen.se

Kontakt

VISS
För frågor som rör VISS, kontakta Lisa Weimann eller Henrik Lindblom. (Martin Fransson är föräldraledig.)  
Växel: 010-223 60 00
 
För frågor som rör kartan i VISS, kontakta
Erik Landgren,
växel: 010-224 40 00 eller
Mathias Cramer,
växel: 010 - 224 90 00
 
E-post till samtliga: viss_support@lansstyrelsen.se