Hjälpsystem för VISS-användare

Välkommen till VISS-hjälp. Här hittar du förklaringar till  modulerna i VISS (Vatteninformationsystem Sverige) samt till begrepp och termer inom vattenförvaltningen.

​Vad är VISS?

VISS är ett system för att hantera information om svenska vattenförekomster samt metadata för övervakningsdata utifrån behov hos svensk vattenförvaltning, och rapporteringskrav till EU. Målet med VISS är att denna inte bara ska fungera som stöd för Vattenmyndigheternas rapportering till EU, utan även vara en plattform för samverkan med allmänheten samt skapa en transparens av Vattenmyndigheternas arbete.

Se filmen Vad är VISS?

 

Vad är VISS-Hjälp?

VISS-hjälp förklarar termer och begrepp som förekommer i VISS. Det finns också information om hur du använder VISS.

I VISS-hjälp kan du välja att söka i ordlistan eller gå in under "Detta beskrivs i VISS" och leta i rubrikerna i vänstermenyn. Under "Lär dig använda VISS" finns manualer för hur du matar in data i VISS. Under "Informationsmaterial" finns broschyrer om VISS.

Det går att nå informationen i VISS-hjälp från två håll:

Dels fungerar VISS-hjälp fristående - information och förklaringar till begrepp kan sökas i webbplatsen.

Dels länkas begrepp och termer i VISS till respektive förklaring i VISS-hjälpen. Länkningen hittar du i ?-symboler i VISS, så håll utkik efter dem!

Det finns också i-symboler i VISS där funktioner och begrepp beskrivs.  

Se filmen Hjälpsystem i VISS

 

Filmer om VISS

VISS Youtubekanal finns flera filmer om hur du använder VISS

 

 Content Editor

Länk till VISS

VISS - VattenInformationsSystem Sverige

VISS är en databas med alla Sveriges större sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten. Här finns data om övervakning, miljömål, åtgärder, kartläggning och analys för Sveriges vatten.

www.viss.lansstyrelsen.se

Kontakt

VISS
För frågor som rör VISS, kontakta Henrik Lindblom, Joel Jansson eller Martin Fransson.
Växel: 010-223 60 00
 
För frågor som rör kartan i VISS, kontakta
Erik Landgren,
växel: 010-224 40 00 eller
Mathias Cramer,
växel: 010 - 224 90 00
 
E-post till samtliga: viss_support@lansstyrelsen.se