Hjälpsystem för VISS-användare

Välkommen till VISS-hjälp. Här hittar du förklaringar till  modulerna i VISS (Vatteninformationsystem Sverige) samt till begrepp och termer inom vattenförvaltningen.

Under 2021 flyttas VISS-Hjälp successivt till en ny webbplats som motsvarar aktuella krav på digital tillgänglighet. Hela arbetet ska vara klart senast vid årsskiftet 2021/2022. 

Gamla VISS-Hjälp, som du läser i just nu, kommer att finnas kvar under hela 2021. 

Kontakta viss-support@lansstyrelsen.se om du har frågor om arbetet. 


Vad är VISS-Hjälp?

VISS-hjälp förklarar termer och begrepp som förekommer i VISS.

I VISS-hjälp kan du välja att söka i ordlistan eller gå in under "Detta beskrivs i VISS" och leta i rubrikerna i vänstermenyn. Under "Lär dig använda VISS" finns manualer för hur du matar in data i VISS. Under "Informationsmaterial" finns broschyrer om VISS.

Det går att nå informationen i VISS-hjälp från två håll:

Dels fungerar VISS-hjälp fristående - information och förklaringar till begrepp kan sökas i webbplatsen.

Dels länkas begrepp och termer i VISS till respektive förklaring i VISS-hjälpen. Länkningen hittar du i ?-symboler i VISS, så håll utkik efter dem!

Det finns också i-symboler i VISS där funktioner och begrepp beskrivs.  


Vad är VISS?

VISS är ett system för att hantera information om svenska vattenförekomster samt metadata för övervakningsdata utifrån behov hos svensk vattenförvaltning, och rapporteringskrav till EU. Målet med VISS är att denna inte bara ska fungera som stöd för Vattenmyndigheternas rapportering till EU, utan även vara en plattform för samverkan med allmänheten samt skapa en transparens av Vattenmyndigheternas arbete.
Länk till VISS

VISS - VattenInformationsSystem Sverige

VISS är en databas med alla Sveriges större sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten. Här finns data om övervakning, miljömål, åtgärder, kartläggning och analys för Sveriges vatten.

www.viss.lansstyrelsen.se

Kontakt

VISS
För frågor som rör VISS, kontakta Henrik Lindblom, Joel Jansson eller Martin Fransson.
Växel: 010-223 60 00
 
För frågor som rör kartan i VISS, kontakta
Erik Landgren,
växel: 010-224 40 00 eller
Mathias Cramer,
växel: 010 - 224 90 00
 
E-post till samtliga: viss_support@lansstyrelsen.se