Tillgänglighet för webbplatsen VISS-Hjälp

Länsstyrelsen i Jönköpings län står bakom den här webbplatsen. Här beskriver vi hur webbplatsen VISS-Hjälp uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

​Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet nedan om innehåll som inte är tillgängligt. 

Arbete pågår just nu med att flytta innehållet till en webbplats som motsvarar aktuella krav på digital tillgänglighet. Detta ska vara klart senast vid årsskiftet 2021-2022. 

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från VISS-Hjälp som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta oss genom att skicka e-post till:

viss-support@lansstyrelsen.se

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi jobbar med att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt


Bristande förenlighet med lagkraven

Koden validerar inte [WCAG 4.1.1]'

 

Problem vid tangentbordsnavigation

Tabbordningen är inte logisk [WCAG 2.4.3]

Det är svårt att visuellt uppfatta vilket element som är i tangentbordsfokus [WCAG 2.4.7]

Användare kan inte använda tangentbordet för att komma åt funktionen "rapportera fel på sidan" [WCAG 3.2.1]

Funktionalitet för att hoppa förbi återkommande innehåll med tangentbordsnavigationen saknas [WCAG 2.4.1]

 

Problem vid användning utan synförmåga

På sidor med andra språkvarianter än svenska är inte lang-attribut angivet i HTML-koden. [WCAG 3.1.1]

Problem med nedsatt synförmåga

Webbplatsen är inte responsiv; vilket gör den svårläst på mindre skärmar och kräver att användaren scrollar i både höjdled och sidled [WCAG 1.4.10]

Länkar och datummarkeringar som ligger mot grå bakgrund på sidan och i sidfoten har för dålig kontrastverkan [WCAG 1.4.3]

Webbplatsen kommer att byta publiceringssystem under året och vår ambition är att ha åtgärda alla kända tillgänglighetsproblem.

Redogörelsen uppdaterades senast den 2021-07-06.