Aktuell driftinformation

Här publiceras information om tillfälliga driftstörningar och planerade underhåll

​Konsekvenser av driftstörningar i VISS 22/5 - 9/6 

VISS är nu tillgängligt efter ett längre driftstopp. Om du fortfarande kommer till felsida kan du testa att gå in med denna länk https://viss.lansstyrelsen.se​. Vi beklagar de störningar som nedstängningen medfört. Tyvärr har driftstoppet medfört att alla användare måste byta lösenord. Så här gör du för att byta lösenord:

  1. Logga in i VISS 
  2. Här kommer ett meddelande att ett nytt lösenord kommer skickas till din e-postadress
  3. Ta det nya lösenordet och  logga in igen i VISS.
  4. Nu kan du använda VISS som vanligt. Om inte kontakta viss_support@lansstyrelsen.se
  5. Vill man ha ett annat lösenord än det man fått kan man gå in på mina sidor och ändra det där.

 

Den 20/6 planeras VISS vara stängt större delen av dagen på grund av en större uppdatering.

 

Här finns nationella statusbedömningssammanställningar från 2016-12-12

 SB01 Statussammanställning grundvattenförekomster hela Sverige senaste klassningen efter 2011-01-01 - 2016-12-12 18.04.xlsx

 SB02 Statussammanställning kustvattenförekomster hela Sverige senaste klassningen efter 2011-01-01 2016-12-12 18.04.xlsx

SB03 Statussammanställning sjövattenförekomster hela Sverige senaste klassningen efter 2011-01-01 2016-12-12 18.07.xlsx

 SB04 Statussammanställning vattendragsförekomster hela Sverige senaste klassningen efter 2011-01-01 - 2016-12-12 18.09.xlsx

Sedan dessa exporter gjordes har inga nya statusklassningar lagts in i VISS med undantag för klassningar av nedanstående ämnen. Kontakta ditt beredningssekretariat (länsstyrelsen) för att ta del av dessa klassningar:

Ytvatten

Icke syntetiska ämnen

Koppar, Zink

Bekämpningsmedel

Aklonifen, Bifenox, Cypermetrin, Diklorovos, Dikofol, Heptaklor, Cybutryn/Irgarol, Terbutryn

Övriga föroreningar

Dioxinlika pcb'er, dioxiner och furaner, HBCDD, PFOS

Grundvatten

PFAS


Länkar till föreskrifterna för MKN för resp. distrikt

Bottenviken

Föreskrift om miljökvalitetsnormer för Bottenvikens vattendistrikt
Bilaga 1 - Miljökvalitetsnormer för ytvattenförekomster
Bilaga 2 - Miljökvalitetsnormer för grundvattenförekomster
Bilaga 3 - Miljökvalitetsnormer för konstgjorda och kraftigt modifierade vatten
Bilaga 4- Riktvärden och utgångspunkter för att vända trend för grundvattenförekomster       


Bottenhavet

Föreskrift - Miljökvalitetsnormer  
Miljökvalitetsnormer Bilaga 1 Ytvatten
Miljökvalitetsnormer Bilaga 2 Grundvatten

Miljökvalitetsnormer Bilaga 3 Kraftigt modifierade vatten och konstgjorda vatten

Miljökvalitetsnormer Bilaga 4 Riktvärden och utgångspunkter för att vända trend för grundvattenförekomster


Norra Östersjön

http://www.vattenmyndigheterna.se/SiteCollectionDocuments/sv/norra-ostersjon/publikationer/Beslut%202016/161221%20MKN-föreskrift%20kunggörelse.pdf


Västerhavet

http://www.vattenmyndigheterna.se/SiteCollectionDocuments/sv/vasterhavet/publikationer/beslutsdokument/forvaltningsplan-2016-2021/14FS_2016_58.pdf

 

Södra Östersjön

Länsstyrelsen Kalmar läns (Vattenmyndighet i Södra Östersjöns vattendistrikt) föreskrifter om kvalitetskrav för vattenförekomster i Södra Östersjöns vattendistrikt.
Bilaga 1 - Miljökvalitetsnormer för ytvattenförekomster

Bilaga 2 - Miljökvalitetsnormer för grundvattenförekomster

 

Bilaga 3 - Miljökvalitetsnormer för konstgjorda och kraftigt modifierade vatten

Bilaga 4 - Riktvärden och utgångspunkter för att vända trend för grundvattenförekomster