Publikationer

I publikationsarkivet kan du söka bland våra olika publikationer och ladda ner eller beställa de du är intresserad av.
Om du vill beställa någon rapport är kostnaden mellan 50 - 150 kr/rapport.
Medlemmar i förbundet och vattenrådet är kostnadsfritt, samt skolor (utöver studerande)

 FAKTA_ny dokumentserie från Vätternvårdsförbundet