Leader Vättern

Leader Vättern är ett område för lokalt ledd utveckling, ett så kallat leaderområde, med stöd från Europeiska Havs- och Fiskerifonden 2014-2020. Leader Vättern har tilldelats en total budget på 14 miljoner kronor, som ska fördelas till olika projekt som utvecklar Vätterbygden enligt den framtagna utvecklingsstrategin.
Leader Vättern

Leader Vättern gör det möjligt för aktörer som engagerar sig i utvecklingen av Vätterbygden att söka finansiering till utvecklingsprojekt. Organisationer, föreningar, företag och myndigheter kan söka stöd från Leader Vättern. Projekten ska bidra till målen i den framtagna utvecklingsstrategin, som du hittar i högerspalten. I högerspalten kan du också se vem som sitter med i LAG, Leader Vättern styrelse.

Hur ansöker man?

Ansökan görs digitalt via e-tjänsten på Jordbruksverkets webbplats. Där hittar du även en guide som beskriver hur man gör ansökan. För att ansöka behöver du logga in med Bank-ID. Söker du åt någon annan än dig själv, till exempel en förening, så behöver du ha en fullmakt från firmatecknaren. Projektet får börja upparbeta kostnader på egen risk från det att ansökan steg 1 har skickats in.   

Vill du diskutera projektidéer eller har frågor så är du välkommen att kontakta Leader Vätterns verksamhetsledare Adam Johansson. Testa gärna din projektidé mot Leader Vätterns villkor och urvalskriterier för projektansökningar, du hittar dem i bilaga 5 i utvecklingsstrategin.

Utvecklingsstrategin

En utvecklingsstrategi har tagits fram för området, vilken ska fungera som en vägledning för arbetet inom Leader Vättern. Den innehåller bland annat de villkor och urvalskriterier som LAG använder vid bedömning av inkomna projektansökningar.  

Utvecklingsstrategin har tagits fram i dialog mellan representanter för yrkesfiske, vattenbruk, saluföring, beredning, turism, besöksnäring, jordbruk, fritidsfiske, infrastruktur, ideella föreningar och offentlig sektor.  

Medlemskap

Föreningen är öppen för alla som bor eller är verksamma inom leaderområdet, som delar föreningens syfte och ändamål (se föreningens stadgar i högerspalten). Medlemsavgiften är 100 kr per år. Ansökan om medlemskap görs till: ann-sofie.weimarsson@lansstyrelsen.se.

LAG 

Bildtext: LAG, verksamhetsledare och ekonomiansvarig för Leader Vättern. Välkommen att kontakta oss! Foto: Camilla Zilo

Vill du läsa mer? 

 

 

sidan är uppdaterad 2016-05-19