Till sjöss

Innan Du ger dig ut på sjön är det mycket klokt att inhandla ett sjökort (121 Vättern) - ur både säkerhets och fiskesynpunkt! Med ett sjökort har Du betydligt bättre möjligheter att lära dig sjön och hålla reda på var Du är. Se bara till att Du får tag i ett kort som är uppdaterat till Wgs 84. Kort med äldre kartdatum stämmer inte med dagens positionsangivelser för fredningsområden o.s.v.  

Vi är många som ska samsas om utrymmet på, runt och i Vättern. För att undvika olyckor av olika slag är det bra om du lägger följande på minnet. Tala om hemma var du avser att förlägga fisketuren. Och blir du sen, lätt hänt när fisket är bra, ring hem och säg till! Sjöräddningens insatser (Tfn 112 alt VHF kanal 16) är kostsamma och får inte belastas med onödiga utryckningar.  

På sjön gäller högerregeln när två motorbåtar möts, sjöbjörnarna säger att "man ska akta sin styrbordssida". När motorbåt möter segelbåt är alltid motorbåten väjningsskyldig. Enda undantaget är om segelbåten är upphinnande, då väjer segelbåten. Det sista kan vara bra att känna till för dig som i låg fart trollar fram över sjön. Passera inte nära och framförallt fiska inte nära båt som ligger för ankar med blå och vit flagga hissad. Flaggan innebär att det finns dykare i vattnet. Om sikten är dålig eller solen gått ned måste du tända båtens lanternor. Det kan vara fler än du som är ute i dimman och mörkret.  

Vid trollingfiske där flera båtar fiskar i samma område är det bra om samtliga kortar in linan till planerboarden, något som ökar manöverförmågan. Visa tydligt ditt val av rutt och följ om möjligt samma färdriktning som övriga båtar längs djupkanter och runt grundtoppar. När det sedan är någon i flocken som får nöjet att drilla en fisk så håller givetvis övriga båtar undan.  

Den som husbehovsfiskar i Vättern är enligt lag inte tvingad att märka ut sina redskap med annat är fiskekulor. Men som alltid när det handlar om en stor sjö där utmärkningen lätt "försvinner" mellan vågorna uppmanar vi er fritidsfiskare att tydligt märka ut redskapen med vakare och flaggor (samma utmärkningssystem som yrkesfisket använder). Tydlig utmärkta redskap är mycket viktigt för sjösäkerheten på Vättern.  

Runt Vättern är ett 20-tal yrkesfiskare verksamma. De bidrar till att hålla bygden runt sjön levande och förser marknaden med nyttiga fiskprodukter så håll utkik efter deras redskap. Gå inte nära eller över deras fiskeredskap om Du är minsta osäker på utmärkningen.