På land

Den svenska naturen står öppen för oss alla, men du måste vara varsam mot naturen och visa hänsyn mot växter och djur. Att du visar andra besökare stor hänsyn tar vi för givet. Inte störa - inte förstöra är huvudregeln i allemansrätten. Du får ta dig fram till fots, cykla, rida eller åka skidor i naturen om du inte riskerar att skada gröda, skogsplantering eller annan känslig mark. Men du måste respektera hemfriden och får inte passera över eller vistas på privat tomt.   

Jakt och fiske ingår inte i allemansrätten. Men du får fiska fritt i Sveriges fem största sjöar och längs kusterna. I alla andra vatten krävs tillstånd, t ex fiskekort. Oavsett var du ämnar fiska är det din skyldighet att ta reda på vilka fiskeregler som gäller. Försäkra dig om gällande minimimått, fångstbegränsningar, fredningstider och tillåtna redskap. Denna information finns under rubriken "Fiskebestämmelser".  

Det är förbjudet att köra motordrivna fordon på barmark i terrängen eller på de enskilda vägar som är avstängda för obehörig motortrafik. Det är tillåtet att slå upp tält för något  dygn på mark som inte används för jordbruk och som ligger långt från bostadshus. Kontakta markägaren ifall du är tveksam om du får tälta på den plats du valt ut.  

Elda aldrig om det är minsta fara för brand. Släck elden ordentligt innan du lämnar platsen. Elda inte på klipphällar. De spricker och får fula sår som aldrig läks. Tänk på att vid torrt väder råder ofta eldningsförbud.     

Du får bada, färdas med båt på hav och sjöar, förtöja din båt och gå iland nästan överallt, utom vid tomt eller där det råder särskilt tillträdesförbud, t ex till skydd för fågel eller djurliv. Du får inte heller lägga till så att du hindrar ägaren att använda sin brygga.  

All nedskräpning utomhus är förbjuden. Glas, burkar, linor och krokar kan skada både människor och djur. Du får inte ta kvistar, grenar, näver, bark, löv, ollon, nötter eller kåda från växande träd. Naturligtvis får du inte fälla buskar eller träd.  

Hunden får följa med ut i naturen, men under tiden 1/3 - 20/8 skall den vara kopplad. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte kan störa eller skada djurlivet.  

Mer information finns tillgänglig på Naturvårdsverkets webbplats.