Fredningsområden

Inom de tre fiskeförbudsområdena Tängan, Norrgrundet och Fingals (se karta) är allt fiske med undantag av fiske efter kräftor med burar, förbjudet året runt. Syftet med områdena är att minska fisketrycket för att i första hand skydda rödingen.

Inom de på kartan markerade fredningsområdena 1 - 7 samt allt enskilt vatten söder om begränsningslinjen vid norra Vätterns skärgård (se karta) gäller fiskeförbud från och med 15 september till och med 31 december. Handredskapsfiske får dock bedrivas inom fredningsområden och fredat enskilt vatten om metoden som sådan inte kräver användning av båt. Fiske får även bedrivas med mjärdar och burar. Trolling, dragrodd och utterfiske är inte tillåtet med undantag för 1 till 31 december. Syftet med fredningen är att skydda främst röding, öring och sik under lektiden. Om dessa arter fångas inom fredningsområde under fredningstiden skall de omedelbart och ovillkorligen återutsättas oavsett fångstmetod. Klargörande fiskeregler 2010 (pdf).

Inom fredningsområde 8 Motalaviken är nätfiske förbjudet mellan den 15 oktober och 15 december. Syftet är att skydda siken under leken.

I samtliga vattendrag som mynnar i Vättern är allt fiske efter lax och öring förbjudet från och med 15 september till och med 31 december.   

I 13 vattendrag samt åarnas mynningsområden i Vättern inom en radio om 300 m från mittpunkten i mynningen gäller fiskeförbud mellan 15 april och 30 maj. Syftet är att skydda harren under leken.

GPS-positioner (WGS 84) som anger gränslinjer för Vätterns fredningsområden och fiskeförbudsområden finns under egna underrubriker.