Vad händer om Du bryter mot fiskereglerna

Först och främst försämrar Du den framtida fiskemöjligheten för dig själv och andra!

Enligt Fiskelagens bestämmelser kan din fångst, dina redskap, båt eller andra föremål tas i beslag om Du ertappas med olaga fiske.

Du kan dömas till böter eller fängelse i högst 2 år och din båt och dina fiskeredskap, kan bli beslagtagna och tas ifrån dig.