Redskapsdefinitioner

 

Enligt 7§ fiskelagen  menas med fast redskap

  1. fiskebyggnad, och
  2. fiskeredskap med ledarm, om redskapet är fastsatt vid bottnen eller stranden och avses stå kvar i mer än två dygn i följd.

Med rörligt redskap avses fiskeredskap som inte är fast redskap.

Med handredskap avses spö, pilk och liknande rörliga redskap som är utrustade med lina och högst tio krokar.

Exempel på fasta redskap i Vättern är laxfällor. Alla typer av nät och burar/mjärdar är rörliga redskap. Trolling räknas som handredskap, men är en metod som kräver båt vilket gör att metoden i vissa fall omfattas av särskilda regler.