Minimimått

Följande minimimått gäller enligt lag:

 • lax 60 cm
 • öring 50 cm
 • röding 50 cm
 • gös 45 cm
 • ål 70 cm
 • harr 35 cm
 • kräfta 10 cm

Fiskets minimimått mäts från nosspets till stjärfenans yttersta spets

 • Fiskets minimimått mäts från nosspets till stjärfenans yttersta spets

Kräftans minimimått mäts från pannben till ytterände av utsträckt stjärt

 • Kräftans minimimått mäts från pannben till ytterände av utsträckt stjärt
 • Tillvaratagen fisk med angivet minimimått skall föras iland hel.
 • All fisk och kräfta under minimimåttet skall ovillkorligen släppas tillbaka.

Vi förutsätter

 • Att Du hanterar fisk som skall återutsättas på sådant sätt att skador undviks. För att undvika skador bör fisken hanteras så lite som möjligt och tiden i luft minimeras. Om möjligt skall avkrokning ske i vattnet utanför båten eller som ett alternativ i en vattenfylld balja i båten. Användandet av enkelkrok underlättar skonsam återutsättning.