Märkt fisk

Om Du fångar en märkt fisk över minimimåttet sänder Du märket och fångstuppgifter (längd,vikt,redskap,datum, plats, namn) till Sötvattenslaboratoriet, 178 93 Drottningholm.
märkt lax

Som tack för hjälpen få Du ersättning för porto och information om fiske. Önskar Du märket i retur påtalar Du det i brevet.

Märkt fisk under gällande minimimått skall återutsättas.