Enskilt - Allmänt vatten

Fisket får endast bedrivas på allmänt vatten som enkelt uttryckt kan sägas vara allt vatten som inte är enskilt.

Strandvattenregeln innebär att till enskilt vatten räknas allt vatten inom 300 meter från fastland eller ö som är minst 100 meter lång. I de fall då tremeters djupkurva går längre ut än 300 meter är allt vatten innanför denna djupkurva enskilt vatten.

För vikar och sund gäller dessutom kilometerregeln vilket förenklat innebär att vatten i vikar och sund blir enskilt om bredden på mynningen mot egentliga Vättern understiger 1 kilometer räknat från stranden av fastlandet eller från ö som är minst 100 meter lång.

För att förhindra uppkomst av mindre enklaver med allmänt vatten omgärdat av enskilt vatten gäller enklavregel som innebär att allt vatten som har förbindelse med egentliga Vätterns allmänna vatten endast över enskilt vatten räknas som enskilt.

Se vidare lagen (SFS 1950:595) om gräns mot allmänt vattenområde, samt karta över allmänt och enskilt vatten i Vättern (pdf)_öppnas i nytt fönster (pdf).

Det innebär bl a att hela vattenområdet i norra Vätterns skärgård, Hargeviken,   Motalaviken och del av Röknasundet är enskilt. Allt övrigt vatten är allmänt.