Lake (Lota lota)

lake
  • Svenskt sportfiskerekord 8,500 kg

Namnet lake kommer av ett germanskt ord som betyder "den slemmiga". Den marmorerade färgteckningen och den långa skäggtömmen på underkäken gör att den skiljer sig från våra övriga sötvattenarter och blir lätt att känna igen. Leken sker under december - mars, över sand, sten eller grusbotten. Som ung livnär den sig främst på små kräftdjur, snäckor och insektslarver. Äldre lakar jagar mest fisk, men även rom och kräftor.

Mest aktiv är laken under dygnets mörkare timmar. Den kan utan problem vistas på stora djup. Man skiljer på två olika former av lake i Vättern; sten- resp. djuplake. Den senare leker enligt uppgift på djup över 50 m, medan stenlaken leker utmed stränderna.

Det är gott om lake i sjön, men sportfisket efter arten är ganska blygsamt. Normal storlek på laken i Vättern är mellan 1 och 4 kg. De vintrar isen lägger sig förekommer ett riktat pimpelfiske efter lake, som då brukar ge goda fångster.

Förr fiskades mycket lake från s.k. "lakabusar" - en liten torrdassliknande skapelse som försågs med medar för att lätt kunna transporteras ut på isen. De små portabla husen gav bra skydd mot väder och vind. Man hade ibland små kaminer i "busarna" för att få det lite extra varmt och skönt. I dagsläget finns inte många av dessa kvar.

En annan metod som praktiseras är bottenmete med levande eller dött agn. Ett kul fiske som med fördel kan praktiseras från land gärna i anslutning till åmynningar.