Fiske och Fiske

 

Båt åker på Vättern

Här finner ni några fisketips och fakta kring de fiskarter som är populärast som "sportfiskar" i Vättern.

I sjön förekommer regelbundet inte mindre än 31 fiskarter samt signalkräfta. Förutom dessa fångas ibland enstaka exemplar av ruda och färna.

Fiskarterna är: Röding, öring, harr, lax, storsik, älvsik, sandsik, siklöja, nors, abborre, gers, gös, stensimpa, bergsimpa, hornsimpa, lake, gädda, storspigg, småspigg, ål, nissöga, mört, sutare, braxen, björkna, elritsa, sarv, benlöja, bäcknejonöga, flodnejonöga, regnbåge.