Sik (Coregonus)

Sik
  • Svenskt sportfiskerekord 5,394 kg

I Vättern finns tre olika former av sik.

  • Storsik (Coregonus fera) som är relativt    sällsynt. 
  • Älvsik (Coregonus nasus) som förekommer sparsamt, samt 
  • Sandsik (Coregonus acronius) som är rikligt förekommande och leker över hela sjön.

Yrkesfisket efter sik är omfattande men har under senare år uppvisat minskande fångster. Siken blir könsmogen vid 4-5 års ålder och väger då ca 0,3 kg. Leken sker under senhösten på grunda sten och grusbottnar. Födan består främst av glacialrelikta kräftdjur som Mysis, Pallasea och Pontoporeia.

En stor del av fångsten från yrkesfisket går till rökning. Rökt vättersik är en delikatess som du absolut inte bör missa om du gillar rökt fisk!

En och annan storsik fångas som bonusfisk under trollingfiske efter andra arter. Flera rapporter om sikar på 5-6 kg vittnar om att det inte är omöjligt att nästa svenska sikrekord sätts i Vättern! Den största kända fångade vättersiken vägde 8,5 kg och var 19 år gammal! En utmaning för landets specimenhunters!

De vintrar isen behagar att bilda ett stabilt och säkert underlag på sjön, förekommer ett mycket populärt och omfattande pimpelfiske efter sik. Detta fiske kan även med stor framgång bedrivas från båt. Större abborrblänken apterade med maggotförsedda krokar på en ca 10-15 cm lång tafs brukar ge utdelning. Komplettera gärna med en upphängarfluga eller limkrok en bit upp på linan. Även upphängaren kan betas med maggot.

Bra fiskedjup är ofta 10 - 20 meter. Bra fiskeplatser är bland annat Rosenlundsbankarna och grundområdena utanför Bankeryd och Hjo.

sikfångst