Lax (Salmo salar)

lax
  • Svenskt sportfiskerekord för insjölax 28,7 kg

Laxförekomsten i Vättern är helt beroende av utplanteringar. Den första utsättningen av lax i sjön genomfördes 1959. Utsättningarna är en kompensation för förlusten av den mycket grova öring, i folkmun kallad "vätterlax", som lekte nedströms i utloppet Motala Ström.

Det är nuförtiden endast Gullspångslax, som har sitt ursprung i Vänern, som sätts ut. Gullspångslaxen är en relikt atlantlax som blev instängd och därmed helt sötvattenlevande för tusentals år sedan p.g.a. av landhöjningen efter senaste istiden. Gullspångsälvens nedre del är gullspångslaxens lek- och uppväxtområde, men den har i många år funnits på olika odlingsanstalter och det är dessa som levererar den lax som sätts i Vättern.

Under senare år har 20 000 laxungar utplanterats i Vättern årligen, vilket givit många högtidsstunder för sportfiskarna i sjön. Återfångsterna har minska under de senaste åren (Vätternvårdsförbundets rapport nr 98) men är fortfarande höga varför utsättningen bedöms ha stor samhällsekonomisk nytta. Trots detta är det problem att finansiera utsättningarna. För den som vill vara med och bidra till att vi  har lax i Vättern även i framtiden kan frivilliga bidrag lämnas till stiftelsen Mer lax i Vättern.

Vikt-ålder för lax i Vättern_diagram

Gullspångslaxen är världens mest storvuxna insjölax. I Vättern sattes för några år sedan nytt världsrekord på spöfångad insjölax, 20,4 kg vägde den från land fångade laxen som Dennis Gustavsson i slutet av december 97 fångade från klipporna vid Öninge utanför Ödeshög. Fisken, som endast var 6 år (!), finns bevarad och kan beskådas på biblioteket i Ödeshög. Flera laxar mellan 20-22 kg har rapporterats från yrkesfisket!

längddiagram

Sportfiske efter lax kan i Vättern bedrivas året runt, om man anpassar fisket efter laxens vandringar till vissa områden i sjön och dess förflyttning i djupled i jakt på föda. Under den varmaste delen av året rör den sig mest ute på djupare vatten, företrädesvis under det s.k. språngskiktet. De flesta fiskar efter sjöns lax under tiden september till april, vilket är förståligt, eftersom fisket då kan vara lysande, men fler borde ändå testa ett riktat fiske efter lax under den mindre bistra delen av året! De fiskare som har upptäckt att laxen även går att locka till hugg under sommaren brukar vara lyriska över den kraft och spänst laxen visar i det varmare vattnet!

Under den kallare delen av året jagar laxen mest i de övre vattenlagren, ofta ända uppe i ytan - men ingen regel utan undantag! Stapelfödan är spigg, siklöja och nors. Enorma mängder spigg kan ibland samlas på vissa platser, ofta mycket landnära. Det är då det landbaserade fisket firar sina största triumfer! Laxfisket från land är unikt och har idag gått om trollingen i antal fångade och inrapporterade laxar över minimimåttet. Spinnspö med kastdobb och fluga, mete med siklöja och traditionellt flugfiske, när vindförhållandena så medger, är de vanligaste metoderna. Flugor i form av spiggimitationer är ett säkert tipps.

Flugfiske från flytring har under senare år blivit mer och mer populärt. Har Du tänkt dig ut på flytringsfiske, ska Du kolla upp väderleksrapporten extra noga och vara uppmärksam vindökningar under fisket!

Fiska heller aldrig ensam! Bra fiskeplatser är där djupt vatten påträffas nära land t ex vid Omberg, Hästholmen, Norr Granvik, Grännas norra hamnpir och vid Fingalshamn.

För att klara ökat antal fiskande från land utan att skadorna ökar, ber vi er alla visa ökad hänsyn för naturen och övriga besökare samt att respektera laxens minimimått. Hantera de små liven varsamt, som bekant växer de sig stora om de återutsätts oskadda.

Trollingfiskaren har många bra områden att välja på. Vi nämner här några.

På västsidan är vattnen norr och söder om Granvik heta laxstråk, likaså områdena runt det långsträckta grundområdet Tängan, söder om St. Röknen. Området runt grundet Flisen, söder om Karlsborg, brukar också kunna ge bra med fisk.
Östra sidan: Hela området från vattnen utanför Motala och söderöver, förbi Omberg, Hästholmen ner till Gränna med omnejd, bjuder ibland på lysande laxfiske! Platser som Böla grund, Skäljen,Omberg och Stava kan läggas på minnet!

Betesvalet styrs av vad laxen för dagen jagar. Man får pröva sig fram med en blandning av större och mindre beten. Wobblers, skeddrag / flutterspoons och snittpluggar är alla gångbara i sjön. Upptäcker man att laxen jagar spigg, kan det löna sig att fiska med små wobblers - en hårvingad laxfluga eller spiggimitation, apterad bakom en mindre dodger kan vid sådana tillfällen vara rätta melodin!

trollling  lax