Abborre (Perca fluviatilis)

abborre
  • Svenskt sportfiskerekord 3,150 kg

I Vättern finns relativt gott om abborre. Den förekommer i hela sjön, men förekommer kanske talrikast i norra Vätterns skärgård och i områden i sjön med lite grundare vatten. Runt öar och grund brukar det alltid gå att finna abborre. Vattnen utan för exempelvis Motala/Vadstena brukar vara bra, likaså områdena vid Medevi, Röknaöarna och de steniga bottnarna vid norra spetsen av Visingsö. I södra änden av sjön går det även att ha bra fiske t ex vid Rosenlundsbankarna eller utanför Fingalshamn. 

abborrefångst
Abborren i Vättern håller fin medelvikt, ca 3-4 hg. Överraskningar med exemplar upp mot kilot och däröver förekommer! Jiggfiske brukar ge bra fångster. Såväl sommar som vinter fångas mycket abborre vid traditionellt pimpelfiske. Vintertid kan en liten mormyska apterad på en 10-20 cm lång tafts under en vanlig vertikalpirk vara outstanding! Prova även med en röd lyskrok som upphängare ovanför pirken.