Fakta om Vättern

vy över Vättern 

 

Visste du detta om Vättern

 

Max längd 135 km           
Max bredd 31 km
Medelbredd 13,7 km
Max djup 128 m
Medeldjup 40 m
Innehåller 74 km³ vatten 
Strandlinje 52 mil
Area 1940 km² 
Volym 74 km3 
Tillrinningsområde
inkl sjöyta
6360 km² 
Ytan ligger ca. 88,5 m ö h 
Nederbörd över
sjöyta
500 mm per år
Avdustning
över sjöyta
435 mm per år
Vattnets
utbytestid
60 år
Största/lägsta siktdjup 17,5 m resp. 7,5 m
Antal holmar, kobbar och skär 11 899 st

Att Huskvarnafallen var bland Sveriges högsta vattenfall med en fallhöjd på 115 m

Att sjön Viken väster om Karlsborg är den högsta punkten på Götakanal

Att ca. 240 000 människor dricker Vätterns vatten dagligen Att vätternsnipan är en båt byggd för att passa Vätterns väder-, vind- och sjöförhållanden

Att det finns 21 yrkesfiskare

 

Att under 1900-talet har 15 arter introducerats till Vättern medan 4 arter utrotats
Att det finns 111 registrerade skepsvrak Att största istjocklek på Vättern har uppmätts till 84 cm (år 1942)
Att på 1950-talet planerades ett kärnkraftverk vid Vättern som dock aldrig blev byggt Att på Vätterns djupbotten (128 m) finns det ca 5 000 kryp/m²

 

Att Nordens längsta insjösandstrand finns vid Varamon i Motala

Att 1946 gick isen upp den 26 maj mellan Gränna och Visingsö
Att 1832 färdigställdes Göta kanal för båttrafik genom Vättern efter 22 års byggande

Att högsta uppmätta vattentemperatur är 25,9 °C (1995 och 1996)

Att sjön hade 22 lastfartyg på 1940-talet, 1950 fanns endast 3 och 1960 fanns inga alls Att Forsvik är sluss nr 1 i Göta kanal
Att isättningen av signalkräfta ägde rum 1969 och bestånden ökar idag enormt

Att regelbunden provtagning har ägt rum sedan slutet av 1960-talet

Att det finns 31 fiskarter, över 110 djurplantonarter, över 300 växtplanktonarter och över 30 bottendjursarter i sjön

Att vattenståndet är relativt stabilt och varierar endast med +-0,3 m

Att det finns en till två insektsarter och en musselart som endast påträffats i Vättern

Att sjöns kalla vatten används för att kyla anläggningar och fastigheter

Att Göta kanal har utsetts till årtusendeets svenska byggnadsverk Att årsmedeltemperaturen i Vättern är 7,8 °C
Att organismer i stranden påminner om fjällnära områden p g a det kalla vattnet

Att Vättern långsamt tippar mot söder genom att landhöjningen är större i norr än i söder

Att Vättern är Europas femte största sjö efter Ladoga, Onega, Vänern och Peipus