Hökhultsdammen

Hökhultsdammen

På platsen låg tidigare den s.k. Hökhultsdammen. Dammen anlades för att reglera vattenståndet till Hökhults kraftstation som år 1896 togs i bruk av Munksjö AB. Dammens fall, det s.k. Nordhammarsfallet, med en fallhöjd på 5 meter var det högsta i Tabergsån och utgjorde länge ett vandringshinder för fisk.

Utrivningen av dammen aktualiserades då den sänktes av i samband med ledningsarbeten under vintern 2004. Efter att tillstånd för utrivning erhållits från Miljödomstolen gick allt fort och utrivningen färdigställdes under våren 2005. Utrivningen medförde att det tidigare indämda området omvandlades till en ca 350 meter lång strömmande sträcka.

Tillsammans med övriga restaureringsåtgärder i Tabergsån och Kallebäcken har utrivningen medfört att större delar av Vätteröringens ursprungliga lek- och uppväxtområden har tillgängliggjorts.