Suttrans laxfiskeplats

Suttrans laxfiskeplats

På denna plats bedrevs förr det bästa ”laxfisket” i Hökesån. På flera äldre kartor finns platsen markerad som Laxfiske, bl.a. på en storskifteskarta från 1790. Egentligen var det inte lax som fångades utan Vätteröring som under höstarna vandrar uppströms för att leka.

Laxfisket i Suttran finns omskrivet i flera medeltida dokument. Den äldsta uppgiften om fisket kan härledas till ett bytesdokument från kung Magnus Eriksson daterat år 1322, piscaria in Sutro (fisket i Suttran). Fisket var skattelagt och öringen var mycket eftertraktad under medeltid och Vasatid då den gav goda förtjänster.

Så sent som på 1960-talet fanns fortfarande en större fast fångstanläggning kvar på platsen. Då fångades här Vätteröring för romkramning och fiskodling. Vid fisket år 1951 insamlades t.ex. 127 liter rom till ett värde av 1 905 kr. Idag finns spår av denna verksamhet kvar i form av en stenvall förstärkt med betong och rester av ett fångstkar samt lämning efter fiskodlingsverksamheten.

Suttrans laxfiskelekplats

Foto från 1950-talet på Suttrans laxfiskeplats (foto: Länsstyrelsen i Jönköpings län)