Besöksmål Vätterbäckar

Logotyp: Besöksmål Vätterbäckar

Projektet Besöksmål Vätterbäckar bedrivs sedan 2008 med syfte att öka allmänhetens intresse och kunskap om de unika Vätterbäckarna.

På gång: Besökscentrum Vätterbäckar

Särskilt fokus ligger på att informera om genomförda fiskevårdsåtgärder, men även Vätterbäckarnas kulturhistoria och övriga naturvärden lyfts fram i projektet. Vid flera av fiskevårdsåtgärderna finns skyltar uppsatta på vilka man kan läsa om vad som gjorts och om det finns någon intressant kulturhistoria kopplad till platsen.  

Vätterbäck Foto: Niklas Rudhage

Landskapsbilden runt Vättern är mycket varierande och bäckarna längs sjöns sydvästra strand rinner ofta nedskurna i raviner omgärdade av ymnig lövskog.

Vätterbäckarna har höga värden och många utgör viktiga reproduktionsområden för Vätterns bestånd av öring, harr och flodnejonöga. Det finns även en rik kulturhistoria kopplad till Vätterbäckarna eftersom fisket och vattnets kraft förr var mycket viktiga resurser för människan.

Besöksmål Vätterbäckar är ett samverkansprojekt mellan Länsstyrelsen i Jönköpings län, Jönköpings kommun, Jönköpings läns museum, Habo kommun, Hjo kommun, Hökensås Sportfiske, Bankeryd och Habo sportfiskeklubbar, Svenska Naturskyddsföreningen i Habo, Tabergsåns hembygdsförening samt Tabergsåns och Hjoåns fiskevårdsområdesföreningar.

diagram öringproduktion

Bildtext: När samtliga Vätterbäckar är restaurerde kommer årsproduktionen av öring att öka ca 37%, vilket motsvarar ca 20 000 individer

 Böcker om Kallebäcken och Hassafall

Projekt Besöksmål Vätterbäckar har under 2010 och 2011 bidragit till framtagandet av två böcker om Kallebäcken och Samserydsån (Hassafall) - två biflöden till Tabergsån. Böckerna blandar natur- och kulturhistoria, fiktion och verklighet och fisken i ån utgör en viktig del i berättelserna. Mats Andersson, Tony Sjölander och Ulf Linnman heter de tre engagerade författarna. Länsstyrelsen har bidragit med texter om öringens livscykel och elfiske.

 Kallebäcken - historier om och kring ett vattendrag

Hassafall - Samserydsån från Kvarndammen till Tabergsån

 

För information om fiskeregler i Vättern och Vätterbäckarna, se regelblad (pdf).

 Informationsblad