Besökscentrum Vätterbäckar

Mellan 2011 och 2013 genomfördes en förstudie kring ett eventuellt besökscentrum för vätterbäckarna i Habo. Målet var att det på centrat ska finnas information om vätterbäckarnas och Vätterns natur- och kulturmiljöer, kulturhistoria och fiskevårdsåtgärder. Förstudien gjordes som ett första steg för att undersöka förutsättningarna för en sådan satsning. Frågor som besvarades under processen var bland annat: Vilka är de tänkta målgrupperna och vad vill de ha ut av besökscentrat? Var ska det lokaliseras? Vad kostar uppbyggnad och drift av anläggningen och hur ska det finansieras?

Arbetet innefattade även framtagande av underlag på hur utställningen ska se ut och arkitektritningar på utställningen. 

Till höger finns en länk till förstudien.

Det finns ännu inte några beslut på och eller hur arbetet med att förverkliga ett besökscenter ska gå vidare.