Vattenkvaliteten i Vänerns tillflöden och utlopp 2017

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
10
Årsredovisning av vattenkvaliteten i Vänerns tillflöden och utlopp 2017, inom den nationella miljöövervakningen i Vänern.
Sonesten, L. Institutionen för vatten och miljö, SLU. Vänerns vattenvårdsförbund, 2018.
Kommentar: