Förändringar i strandvegetationen vid Vänern - Stråkvis inventering 2018

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
 
Vegetationen på Vänerns stränder har inviterats med stråk sedan 2000 och har upprepats i full skala 2003, 2009 och 2014.
Sedan 2010 inventeras ett antal områden årligen, totalt 13 områden med sammanlagt 35 stråk.

F. Larsson, Pro Natura.Vänerns vattenvårdsförbund, 2019.
Kommentar: