Råvattenkampanj 2019

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
17
Göta älvs vattenvårdsförbund har samordnat en råvattenkampanj 2019 som Vänerns vattenvårdsförbund deltog i. För Vänerns del har provtagning skett vid station Tärnan i Värmlandssjön och vid utloppet i Vargön.

Bergstedt, O. Kretslopp och vatten Göteborgs stad. Göta älvs vattenvårdsförbund, 2020.
Kommentar: