Pelagisk fisk i Vänern 2019

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
11
Årsredovisning av pelagisk fisk (nors och siklöja) i Vänern 2019, inom den nationella miljöövervakningen i Vänern.
Axenrot, T. Sötvattenslaboratoriet, SLU. SLU.aqua.2020.5.5-221. Vänerns vattenvårdsförbund, 2020.
Kommentar: