Pelagisk fisk i Vänern 2017

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
8
Årsredovisning av pelagisk fisk (nors och siklöja) i Vänern 2017, inom den nationella miljöövervakningen i Vänern.
Axenrot, T. Sötvattenslaboratoriet, SLU. SLU.aqua.2018.5.5-253. Vänerns vattenvårdsförbund, 2018.
Kommentar: