Lax och öring i Klarälven 2017

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
7
Årsredovisning av lax och öring i Klarälven 2017, inom den nationella miljöövervakningen i Vänern.
Pär Gustafsson, Länsstyrelsen i Värmland. Vänerns vattenvårdsförbund, 2018.
Kommentar: