Inventering av fågelskär i Vänern 2017

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
17
En kortfattad sammanfattning av resultaten från inventeringen av fågelskär i Vänern under 2017.
Rees, J. Vänerns vattenvårdsförbund, 2018.
Kommentar: