Inventering av gäddans rekrytering i Vänern 2019

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
11
Inventering av gäddans rekrytering i Vänern. En sammanställning av 6 års data 2014-2019. Eriksson, J. Sportfiskarna. Vänerns vattenvårdsförbund, 2019.

I denna rapport rapport redovisas en sammanställning och jämförelse mellan olika år för fyra av de lokaler som har studerats fler än en gång under åren 2014-2019. Inventeringen sker under våren. Projektet har genomförts på initiativ av Vänerns vattenvårdsförbund och delfinansierats av Länsstyrelsen i Västra Götalands län.
Kommentar: