Inventering av gäddyngel i två Vänervikar 2017 och 2018

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
14
Under maj månad 2017 och 2018 har Sportfiskarna inventerat två Vänervikar: Hagelviken i Värmlands län och Vrånaviken i Västra Götalands län, efter förekomst av gäddlarver med specialbyggda håvar. Projektet har genomförts på initiativ av Vänerns vattenvårdsförbund och finansierats av Länsstyrelsen i Västra Götalands län.
Eriksson, J. Sportfiskarna. Vänerns vattenvårdsförbund, 2018.
Kommentar: