Fiskfångster och utsättningar av fisk i Vänern 2017 samt provfisken i Vänern 2018

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
16
Årsredovisning av fiskfångster och utsättningar av fisk i Vänern 2017, genomförd av Akvatiska resurser Sötvattenslaboratoriet SLU och Länsstyrelsen i Värmland.
Under 2018 provfiskade också SLU fem områden i Vänern, vilket redovisas sist i denna rapport.
Rapporten finansierades delvis av Havs- och vattenmyndigheten genom anslag 1:11 - Åtgärder för Havs- och vattenmiljön.

Sandström, A., Asp, A., Ogonowski, M. och Wickström, H. Akvatiska resurser Sötvattenslaboratoriet SLU och Andersson, J. Länsstyrelsen i Värmland. Vänerns vattenvårdsförbund, 2018.
Kommentar: