Inventering av vandrarmusslans larver i Göta kanal, Svartån och Kinda kanal i augusti 2019

Löpnummer:
2020-116
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
1403-6134
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
38
I augusti 2019 inventerades 14 lokaler längs Göta kanal, tre lokaler längs Kinda kanal, samt tre lokaler i Svartån nära dess inflöde i sjön Roxen, på förekomst av larver av vandrarmusslor. Syftet var att dokumentera den invasiva främmande artens utbredning och täthet och jämföra med den undersökning som genomfördes 2013.

Jan-Erik Svensson, Högskolan i Borås. Vänerns vattenvårdsförbund, 2020. Rapport nr. 116.
Kommentar: