Glacialrelikta kräftdjur i Mälaren, Vänern och Vättern 2019 - Resultat av håvning

Löpnummer:
2020-115
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
1403-6134
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
52
Skattningar av tätheten hos glacialrelikta kräftdjur (i första hand Pungräka, M. relicta s.l. ) genomförs med hjälp av vertikalhåvning med stor håv i mörker under kvällstid i slutet på sommaren. Denna rapport redovisar undersökningarna från Vänern, Vättern och Mälaren i augusti 2019.
Undersökningen finansierades med medel från respektive vattenvårdsförbund och Havs- och vattenmyndigheten.

Björn Kinsten. Vänerns vattenvårdsförbund, 2020. Rapport nr 115.
Kommentar: