Sprid inte vandrarmusslan!

Löpnummer:
2018
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
1
Idag finns vandrarmusslan i sjöarna Roxen och Glan och nedströms i Motala ströms huvudfåra till havet. Den har även etablerat sig i Göta kanal från Norsholm till Söderköping. Möjlig spridningsväg till Vättern och Vänern är via Göta kanal.
Faktablad från Vänerns vattenvårdsförbund och Vätternvårdsförbundet, 2018.
Kommentar: