Vad händer i Vänern? Vänerns vattenvårdsförbund 2018

Löpnummer:
2018-107
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
1403-6134
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
26
Årsrapproteringen från Vänerns vattenvårdsförbund har fått nytt utseende och upplägg. Här får du ett smakprov på vad vi gör inom miljöövervakningen i Vänern och övriga intressanta projekt som rör Vänern.
Flera författare har medverkat i denna skrift. Författarna är ensamma ansvariga för sakinnehållet. Vänerkansliet har varit redaktör. Ett varmt tack riktas till samtliga medverkande.
Vänerns vattenvårdsförbund, 2018. Rapport nr 107.
Kommentar: